Inlägg av Staafie

Kajehallar

Allmän information – Kajehallar Cirka 400 m klippa uppdelad på sex partier. Lederna är antingen naturligt säkrade eller klättras på topprep. Det är enkelt att sätta topprep, men det krävs en hel del statiskt rep på sina håll. Ungefär mitt på väggen finns ett flackare parti med en stig upp. Vägbeskrivning För att länka ska […]

Grötvik

Allmän information – Grötvik Stenbrott vilket leder till vass sten. Många bultade leder i brotten i omgivningen. Varierande svårighetsgrad. svårighetsgraden står skriven på klippan. Hemmaklippa för halmstad KK Vägbeskrivning För att länka ska fungera optimalt rekommenderar vi att du har Google Maps installerat. Tänk på att GPS endast tar dig till närmaste adress. Surfar du […]

Bolagsbrottet

Allmän information – Bolagsbrottet Området består av ett nedlagt stenbrott. Klippan är solvänd och lämpar sig för klättring från tidigt på våren till sen höst. Väggarna är ca 10-15m höga och består till stor del av ”bruten” men fast klippa. Allt är bultat med några få undantag bestående av topprepsleder. Vägbeskrivning – Exakt GPS position […]

Ulvåsen

Allmän information – Ulvåsen Väldigt fint, men lite undangömt område som tyvärr tycks besökas mer sällan än mer kända klippor närmare centrum. Ingen bebyggelse i sikte, inget oväsen från E20. Karaktär Utpräglad jam-karaktär med tyngdpunkt runt grad 6. Turer på 10-20 meter. Hög kvalitet! Vägbeskrivning För att länka ska fungera optimalt rekommenderar vi att du […]

Tumlehed

Allmän information – Tumlehed Klippan finns beskriven i Göteborgsföraren under ”övriga klippor”. Lokala förmågor klättrar här ibland, när det inte finns accessproblem vill säga. Miljö En till synes bred klippa som bjuder på en handfull mix/tradleder, brant sva, samt en helbultad led. Ligger vid en äng, utom hör- och synhåll ifrån bilväg. Anmarschen är cirka […]

Sandsjöbacka

Allmän information – Sandsjöbacka Vackert naturområde som bjuder på klättring både på låga väggar, mellanhöga vägar och normalhöga väggar (20 meter). Egentligen är det mest bouldering i området. Vägbeskrivning För att länka ska fungera optimalt rekommenderar vi att du har Google Maps installerat. Tänk på att GPS endast tar dig till närmaste adress. Surfar du […]

Resilin

Allmän information – Resilin Egentligen den sista utposten av Fjällbo innan Partille. Solid, fin klippa med företrädesvis turer i grad 7 och uppåt. Glest bultat men med goda möjligheter till egna säkringar. Karaktär Hög, vertikal och ren klippa. Här finns några traditionellt säkrade turer till vänster, men det är den högra delen av väggen som ger Resilin […]

Ramberget

Allmän information – Ramberget Ramberget ligger rätt så nära stan, men har ett dåligt rykte bland lokala klättrare. Trad, nyturer och bouldering erbjuds. Mer Ramberget har kort anmarsch ifrån bilen. Dock är berget stort och att ta sig mellan de olika delarna kan kräva att man flyttar bilen. Vägbeskrivning För att länka ska fungera optimalt […]

Presidentklippan

Allmän information – Klippans namn Klippa nära Norrleden på Hisingen. Bara hårda leder, bland annat en överhängande spricka som är grad 7b enligt förstabestigaren. Vägbeskrivning För att länka ska fungera optimalt rekommenderar vi att du har Google Maps installerat. Tänk på att GPS endast tar dig till närmaste adress. Surfar du i webbläsaren tar GPS:en […]

Nylöse

Allmän information – Nylöse Klippan som alla har sett som åkt 58an förbi SKF och kollat åt vänster och undrar vad det är. Endast mycket lokala klättrare kan tänkas vilja klättra här, alla andra fortsätter mot Utby/Fjällbo.   Vägbeskrivning För att länka ska fungera optimalt rekommenderar vi att du har Google Maps installerat. Tänk på […]