Krokviken

Allmän information –

Krokviken

 

Miljö

 

Vägbeskrivning

gps

För att länka ska fungera optimalt rekommenderar vi att du har Google Maps installerat. Tänk på att GPS endast tar dig till närmaste adress. Surfar du i webbläsaren tar GPS:en dig hela vägen, använder du maps kommer du till närmaste adress..
Google Maps AndroidGoogle Maps Iphone IOS.

Gps Saknas/leder till sundsvall

Access

Information från SKF:s accessdatabas

Leder

[[Duellen, 6A]] L3Två stjärnor
Krimp,Slab

Fredrik Bodin 2003-07-25
Ligger på svaväggen nedanför nummer 51. Går bara rakt upp, svårare om man är kort. Nocomment.png
[[Spotter, 7A]] L3STvå stjärnor
Krimp,Mantling,Aréte

Fredrik Bodin 2003-07-25
Sittstart med höger hand på sidepull och vänster hand på arêten för de som når, annars börjar man med ”halv” sittstart, men får då inte ta det övre greppet på arêten. Landningen är bra om man har spott. Ligger nästan rakt ovanför Duellen vid nummer 51. Nocomment.png
[[Thunder, 5C]] L4STvå stjärnor
Aréte

Per Wermelin 2003-08-01
Problemet startar med sittstart på vänstra kanten vid ingången till grottan där Owners prison går. Nocomment.png
[[During the rain, 6C+]] L4SVTvå stjärnor
Krimp,Layback,Reach

Fredrik Bodin 2003-08-05
Sittstart nästan direkt till höger när du kommer in i grottan, vänster hand på sidepull och höger hand på undercling. Gå snett upp åt vänster, avluta lika som ”Owners Prison”. Nocomment.png
[[Gummitarzan, 6C]] L2STre stjärnor
Överhäng,Spricka

Stefan Hedin 2003-08-05
Sittstart under taket med händerna vid hyllan i sprickan, fot på stenen längst in. Går rakt ut och upp. Nocomment.png
[8Gusten Grodslukare, 6B]] L2SEn Stjärna
Krimp,Mantling

Stefan Hedin 2003-08-06
Sittstart med vänster hand i sprickan under taket och höger hand ute på läppen, går rakt upp. Nocomment.png
[[Delicato, 6C]] L2Tre stjärnor
Krimp,Dyno

Fredrik Bodin 2003-08-06
Börjar med vänster hand på arêten och höger hand på undercling. Gå sedan upp till listerna snett upp åt höger och dyna upp till kanten. Comment.png
[[Luscious, 6C+]] L2Tre stjärnor
Krimp,Aréte

Fredrik Bodin 2003-08-06
Börjar lika som Delicato, men följer arêten upp med lätt dragning åt vänster. Comment.png
[[Snatch the Theif, 7A]] L3STvå stjärnor
Krimp,Överhäng,Dyno

Fredrik Bodin 2003-08-07
Sittstart med händerna på ”bullen”, går sedan rakt upp. Nocomment.png
[[Meanwhile, 6C]] L4STvå stjärnor
Krimp

Fredrik Bodin 2003-08-06
Sittstart med händerna på den lilla crimplisten, går sedan snett upp åt höger. Till höger om nummer 51 Nocomment.png
[[Byskebo, 6C]] L2Två stjärnor
Krimp,Slab

Fredrik Bodin 2003-08-13
Svaproblem som går längst till höger på väggen, går rakt upp. Nocomment.png
[[Black hole sun assis, 6C]]+ L3SVTvå stjärnor
Krimp,Slopers,Reach

Fredrik Bodin 2003-08-14
Sittstart med händerna på listen eller sidepull, går sedan lika som orginalet. Comment.png
[[Fontaren, 6B]] L2VUEn Stjärna
Krimp,Slab

Jon Kågström 2003-08-14
Går lika som orginalet utan att använda den horisonella sprickan. Nocomment.png
[[Hattrick, 6C]] L3SUEn Stjärna
Krimp,Jug,Toe hook

Fredrik Bodin 2003-08-20
Sittstart med höger hand på arêten och vänster hand på låg sidepull i överhänget, gå sedan rakt upp över bullen. Stenen till höger är ej med. (Ligger till vänster om ”Spotter”.) Comment.png
[[Seven, 7B]] L4Tre stjärnor
Krimp,Slopers

Christofer Björklund 2003-08-28
Börjar mitt på stenen med dåliga slopar, går sedan rakt upp. Ligger till vänster om nummer 29. Comment.png
[[Krakel Spektakel, 6A]] L5S
Reach

Fredrik Bodin 2004-03-28
Sittstart, går rakt upp. Stenen till vänster är med. Längdberoende. Comment.png
[[Prowfish, 6B+]] L3Två stjärnor
Krimp,Slopers,Mantling

Fredrik Bodin 2004-05-09
Startar med händerna på den låga hyllan, går sedan rakt upp. Comment.png
[[Fnas, 6C]] L3Två stjärnor
Krimp,Överhäng

Fredrik Bodin 2004-05-09
Startar med undercling, går rakt upp. Comment.png
[[Kikkoman, 6A]] L3En Stjärna
Krimp

Fredrik Bodin 2004-05-09
Går rakt upp. Nocomment.png
[[Fingerpeeling med Chris, 7C]] L2STvå stjärnor
Krimp,Slopers

Christofer Björklund 2004-05-16
Sittstart, går rakt upp. Gå upp till vägkrönet och passera det med ca 100 meter, gå sedan rakt upp i skogen. Syns från vägen om man tittar noga. Comment.png
[[Soul Calibur, 6C]] L5En Stjärna
Mantling,Överhäng

Peter Nilsson 2004-07-13
Ganska dålig landning och svårt att padda, säkrast att vara utan padda. Problemet hittar man under stenen till höger om ”Dödens triangel” (ovanför Cliff Barnes). Nocomment.png
[[Från Visdom till Dårskap, 6B+]] L5SEn Stjärna
Krimp,Layback

Fredrik Bodin 2005-06-22
Sittstart mitt på stenen vid tydliga grepp, går ut till vänstra areten och sedan upp. Comment.png
[[Gyllene Snittet, 7B]] L5Tre stjärnor
Krimp,Överhäng,Aréte

Fredrik Bodin 2005-08-24
Startar med vänster hand på areten och höger på krimp på sidan, följer areten rakt upp. Stenarna under är ej med. Comment.png
[[Sten Sax Påse, 7C]] L4S
Krimp,Dyno

Christofer Björklund 2006-04-30
Går rakt upp ca två meter till vänster om Autumn Satisfaction. Comment.png
[[Trudelutt, 6B]] L3En Stjärna
Slopers,Jug

Fredrik Bodin 2006-05-01
Startar vid Talltrallaren med händerna i undercling, går rakt upp. Stenen under är med för fötterna. Nocomment.png
[[Vicious, 6C+]] L4U
Krimp

Fredrik Bodin 2006-04-29
Går rakt upp. Stora sprickorna ute till höger är ej med. Ligger ca 6 meter till vänster om Delicato. Nocomment.png
[[Groll, 6B+]] L5S
Krimp,Slopers,Aréte

Fredrik Bodin 2006-05-01
Startar på areten vid den lilla grottans mynning, följer areten upp till toppen. Ligger på Sevenblocket. Nocomment.png
[[Tom Ford, 7A]] L5En Stjärna
Krimp,Dyno

Stefan Pettersson 2006-05-06
Startar i krimp och sidepul, följer sedan kanten upp. Comment.png
[[Matrix, 7C+]] L3VUTvå stjärnor
Överhäng,Dyno

Stefan Pettersson & Fredrik Bodin 2008-04-19
Startar med händerna på den stora rampen, dyno upp till toppen. Areten och jugen uppe till höger är utesluten. Comment.png
[[Matrix Uneliminate, 6C+]] L3STre stjärnor
Krimp,Överhäng

Fredrik Bodin 2008-04-19
Sittstart med händerna på den nedersta rampen, går rakt upp via ramperna + areten. Comment.png
[[Sundsvalls finest….ever!, 6C]] L3STre stjärnor
Krimp,Mantling

Fredrik Bodin 2008-04-19
Sittstart, går rakt upp. Ligger mitt på lilla väggen rakt ovanför Gyllene Snittet. Nocomment.png
[[El Edge Eldorado assis, 7A+]] L4SVUTvå stjärnor
Slopers,Pinch,Aréte

Fredrik Bodin 2008-04-29
Startar med vänster hand i hålet och höger hand på areten, går rakt upp. Inga fötter till vänster om sprickan. Comment.png
[[Spetsad, 5C]] L4S
Aréte

Fredrik Bodin 2008-05-06
Sittstart under taket med händerna på kanterna, går rakt upp efter areten. Nocomment.png
[[Stöt, 6A]] L5
Krimp,Mantling

Fredrik Bodin 2008-04-27
Etablerad start med vänster hand i undercling och höger hand på krimp, går rakt upp. Ligger till höger om Sundsvalls finest….ever. Comment.png
[[Matrix Reloaded, 8A]] L3SVUTvå stjärnor
Överhäng,Dyno

Fredrik Bodin 2008-05-17
Sittstart med händerna på rampen längst ned till vänster (prickar). Går åt höger, sedan upp och avslutar med Matrixdynot. Areten är utesluten. Comment.png
[[Ramp-Age, 5A]] L5STvå stjärnor
Krimp,Layback,Jug

Fredrik Bodin 2008-04-27
Sittstart vid rampen, följer denna rakt upp. Ligger på baksidan av Gyllene Snittet. Nocomment.png
[[Billy, 5A]] L3SEn Stjärna
Mantling,Jug

Fredrik Bodin
Sittstart med händerna ute på spetsen, går rakt upp. Ligger rakt bakom Matrix. Nocomment.png
[[Grogg, 6C ]]L3S
Krimp,Mantling

Fredrik Bodin 2008-05-15
Sittstart, går rakt upp. Ligger till höger om Billy. Comment.png
[[Juguar, 5A]] L3S
Jug

Fredrik Bodin 2008-05-21
Sittstart med händerna på den tydliga jugen, går rakt upp. Variant finns då man utesluter hyllan grad typ 6B+, nästan finare så.Ligger på samma sten som Grogg och Spetsad. Nocomment.png
[[Fursten, 5B]] L2Två stjärnor
Krimp,Slab

Fredrik Bodin 2008-05-13
Går rakt upp. Ligger nere vid vägen nedanför Gyllene Snittet och Matrix Nocomment.png
[[Hoppfull, 7A+]] L4En Stjärna
Krimp,Slab,Highball

Fredrik Bodin 2008-05-24
Hoppstart upp till jugen, går upp till rampen åt vänster och bryter sedan av upp på slabben. En padda tillåtet i starten. Comment.png
[[1. Björns extension, 6B+]] L5U
Krimp

Björn Knutsson 2003-04-08
Kruxig travers på små crimpers och små fotsteg. Leden börjar mitt på den stora stenen travers åt höger, runt hörnet ca 2 m och därefter upp över kanten. Inga hyllor för fötterna. Comment.png
[[2. Plush, 6C]] L3En Stjärna
Slopers,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-08
Leden börjar med händerna på den vassa crimpen, går sedan upp enbart genom att använda kortsidan som vätter åt björken. Comment.png
[[3. Black hole sun, 6B+]] L3Två stjärnor
Slopers,Aréte

Fredrik Bodin 2003-04-08
Leden går rakt upp via den lilla arêten och de naturliga hålen. Nocomment.png
[[4. Spoonman, 6A]] L3U
Krimp,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-08
Leden börjar på de små listerna, fria fötter. Dyno upp till kanten, sedan upp. Den lodräta sprickan och det till vänster om denna är ej med. Leden ligger till vänster om Black Hole Sun. Nocomment.png
[[5. Horned viper, 5C]] L3S
Fredrik Bodin 2003-04-08
Ett boulder med ett flertal varianter. Startar med händer och fötter på kanten, sträck-move upp till övre bullen och sedan upp. Nocomment.png
[[6. Short cut, 5B]] L3
Reach

Fredrik Bodin 2003-04-08
Kort sträck-move från stora listen upp till kanten. Nocomment.png
[[7. Slopy Joe´s, 6A]] L2En Stjärna
Slopers,Mantling

Fredrik Bodin 2003-04-08
Börjar med ett undercling för höger och en slopig list för vänster. Gå först upp med höger hand ut på bullen, därefter ut åt vänster och upp över kanten. Comment.png
[[8. Habanero, 7B ]]L3STre stjärnor
Krimp,Slopers,Travers V->H

Fredrik Bodin 2003-04-08
Börjar längst ner till vänster. Tung travers åt höger efter hela kanten och sedan upp. Comment.png
[[9. Lille hopp, 5B]] L3
Krimp,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-08
Dynamiskt move från listerna upp till kanten, går sedan rakt upp. Nocomment.png
[[10. Mossrivet, 6A]] L4S
Mantling

Peter Nilsson 2003-04-08
Börjar nere i hålet med sittande start, händerna på kanten och fötterna på en list under stenen. Kort travers åt vänster sedan mantling. Nocomment.png
[[11. Owners prison, 6A]] L5
Krimp,Överhäng

Fredrik Bodin 2003-04-08
Sittstart med händerna på en hylla längst in till höger i grottan, går rakt upp. Nocomment.png
[[12. Soda streamer, 6C+]] L5SEn Stjärna
Krimp,Överhäng,Jug

Fredrik Bodin 2003-04-08
Ståstart till vänster om Boulder Balcony med händerna på den bra listen. Går sedan rakt upp via ramperna. Comment.png
[[13. Boulder balcony, 7A]] L6STre stjärnor
Krimp,Layback,Överhäng

Fredrik Bodin 2003-04-08
Leden börjar nere i den horisontala sprickan och följer sedan spricksystemet rakt upp. Det fanns en byggd landning när problemet gjordes, ej repeterad utan den. Comment.png
[[14. ?, 5A]] L3
Krimp,Travers V->H,Jug

Peter Nilsson 2003-04-08
Lättare travers börjar borta till vänster och går åt höger på stora lister. Nocomment.png
[[15. ?, 5C]] L2UEn Stjärna
Slopers,Mantling,Slab

Björn Knutsson 2003-04-08
Samma start som Steget Före, men man går rakt upp till kanten utan att använda hyllan till vänster. Nocomment.png
[[16. Steget före, 6A+]] L3En Stjärna
Krimp,Slopers

Fredrik Bodin 2003-04-08
Börjar till vänster vid hyllan. Kort travers åt höger, därefter går man upp via den slopiga kanten. Nocomment.png
[[17. Flashback, 6B+]] L3SUTvå stjärnor
Krimp,Mantling,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-08
Sittstart med händerna på krimpers långt till vänster. Dyno upp till kanten, inga fötter på stenen till vänster. Nocomment.png
[[18. ?, 5C]] L3SEn Stjärna
Krimp,Mantling,Dyno

Christofer Björklund 2003-04-08
Sittstart till höger om Flashback. Dyno upp till greppet på kanten, därefter mantling Nocomment.png
[[19. Bodhis dyno, 6B+]] L4SEn Stjärna
Krimp,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-08
Sittstart med händerna på listen. Tungt dyno upp till kanten. Mest armar på grund av de dåliga fotgreppen. Nocomment.png
[[21. Stranger then friction, 7A]] L3En Stjärna
Slopers,Mantling,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-09
Leden börjar med ett frihäng nere till höger på den dåliga slopegreppet. Från startgreppet dynar man upp till kanten, därefter går man armgång åt vänster och sedan mantlar man upp över kanten. Comment.png
[[22. Straight strech, 5C]] L3
Dyno,Jug

Fredrik Bodin 2003-04-09
Börjar på den stora kanten med båda händerna, fotsteg till höger ute på bullen. Statiskt eller dynamiskt move upp till det bra greppet, därefter upp över kanten. Nocomment.png
[[23. Nitty Gritty, 5C]] L3U
Slab

Peter Nilsson 2003-04-09
Fotkrux med endast handflatorna mot väggen (inga handgrepp). Väldigt lätt led om man använder händerna. Nocomment.png
[[24. Göteborgaren, 6A]] L1Två stjärnor
Slab

Peter Nilsson 2003-04-09
Slabbproblem, mitt på stenen. Dåliga fotsteg och sparsamt med handgrepp Nocomment.png
[[25. Daylight, 6A]] L2SEn Stjärna
Krimp,Aréte

Fredrik Bodin 2003-04-09
Sittande start vid arêten, tung resning från små sprickor upp till ett bra grepp, sedan går man rakt upp över kanten. Comment.png
[[26. Moonlight, 5B]] L2SEn Stjärna
Slopers,Mantling,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-09
Sittande start med händerna på den halvmåneformade listen. Dyno upp till den slopiga kanten och sedan upp. Nocomment.png
[[27. Slopemaster, 5B]] L2SEn Stjärna
Slopers,Mantling

Fredrik Bodin 2003-04-09
Sittstart längst till vänster på stenen, gå upp en bit åt höger efter den slopiga kanten. Mantling med ett högt fotsteg. Nocomment.png
[[28. Swabben, 5A]] L3
Slab

Björn Knutsson 2003-04-09
Lättare slabbproblem Nocomment.png
[[29. Spine, 6A]] L4UEn Stjärna
Slopers,Highball

Fredrik Bodin 2003-04-09
Börjar på slopen på arêten, följer sedan denna upp utan att använda den högra sidan. Lite högre boulder. Comment.png
[[30. Little balance, 6A]] L3SEn Stjärna
Krimp,Aréte

Fredrik Bodin 2003-04-09
Sittstart med fötterna på det stora fotgreppet. Följer kanten upp Nocomment.png
[[31. Autumn satisfaction, 6B]] L2STvå stjärnor
Krimp,Mantling,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-09
Start med sidepull på den lodräta listen. Dyno upp till den slopiga kanten och sedan mantling. Nocomment.png
[[32. Jumping adidas, 5B]] L4SEn Stjärna
Krimp,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-09
Sittstart ute till vänster vid arêten. Kort travers åt höger till de bra listerna, sedan upp till kanten. Comment.png
[[33. ?, 5A]] L4En Stjärna
Mantling

Peter Nilsson 2003-04-09
Mantling över den utstickande spetsen. Juste nohandsrest på kanten. Nocomment.png
[[34. ?, 5B ]]L4U
Krimp,Mantling

Björn Knutsson 2003-04-09
Börjar på listerna under spetsen, därefter mantling utan fötter. Nocomment.png
[[35. Talltrallaren, 6B+]] L3S
Krimp

Fredrik Bodin 2003-04-09
Leden börjar med sittstart och fötterna på samma block som Cliff Barnes. Går sedan lite åt vänster därefter rakt upp. Nocomment.png
[[35. Tallpallaren, 6B]] L3SV
Krimp

Fredrik Bodin 2003-04-09
Samma insteg som Talltrallaren, men fortsätter längre åt vänster på lister innan man går upp till kanten. Nocomment.png
[[35. Handtrallaren, 5C]] L3SEn Stjärna
Aréte

Fredrik Bodin 2003-07-01
Sittstart, följer arêten upp till toppen. Nocomment.png
[[36. Cliff Barnes, 7B]] L4Två stjärnor
Slopers,Travers V->H

Fredrik Bodin
Startar med händerna på slope till höger om den utstickande bullen, traversera höger ut till hörnet och mantla där. Comment.png
[[36. J.R., 7B+]] L5VEn Stjärna
Slopers,Mantling

Fredrik Bodin 2003-06-16
Förlängning av Cliff Barnes, där man fortsätter runt hörnet och sedan länkar med ”Äckelpäckel”. Comment.png
[[36. Sue Ellen, 6B]] L1UTvå stjärnor
Slab

Fredrik Bodin 2003-07-03
Startar till vänster om ”Cliff Barnes”, går rakt upp utan att använda stenen till vänster. Nocomment.png
[[37. Äckelpäckel, 6A+]] L5
Mantling

Peter Nilsson 2003-04-09
Börjar med händerna uppe på kanten. Bänglig mantling på grund av bristen av fotsteg. Nocomment.png
[[38. Kurragömma, 5C]] L2En Stjärna
Krimp,Överhäng

Fredrik Bodin 2003-04-09
Börjar under överhänget. Går sedan snett upp åt vänster på lister, till toppen. Comment.png
[[39. Dödens triangel, 6A]] L5
Krimp,Layback,Highball

Fredrik Bodin 2003-04-09
Högt boulder som börjar nere i gropen. Går på diverse lister i början, layback på slutet Nocomment.png
[[40. Arête tret, 6A]] L3En Stjärna
Krimp,Aréte

Fredrik Bodin 2003-04-09
Startar med sidepull samt arêten. Går därefter upp via arêten till kanten. Nocomment.png
[841. Foot friction, 5C]] L4U
Krimp

Fredrik Bodin 2003-04-10
Går rakt upp över den bra listen utan att använda sprickan till höger eller blocken till vänster. Nocomment.png
[[42. Foot fiction, 5A]] L4
Spricka

Fredrik Bodin 2003-04-10
Går rakt upp i den tydliga sprickan till höger om Foot Friction. Nocomment.png
[[43. Trollbajs, 6B+]] L4U
Krimp

Fredrik Bodin 2003-04-10
Bouldret börjar inne i grottan och går bara på klippväggen. Problemet slutar när man kan kliva upp på stenen. Comment.png
[[44. Trolltider, 5B]] L4En Stjärna
Krimp,Slopers,Aréte

Fredrik Bodin 2003-04-10
Börjar i grottan mittemot nummer 43. Går på kanten upp på stenen. Nocomment.png
[[45. Skalman, 5A]] L5
Layback,Spricka

Fredrik Bodin 2003-04-10
Kort layback spricka upp till kanten och sedan upp. Nocomment.png
[[46. Rundturen, 6A+]] L5UEn Stjärna
Krimp,Mantling

Fredrik Bodin 2003-04-10
Börjar med undercling vid laybacksprickan till vänster om bullen. Gå därefter runt bullen och sedan upp på sidan utan att använda taket till höger Nocomment.png
[[46. Lö Vörm, 6B+]] L5VU
Krimp,Slopers,Mantling

Fredrik Bodin 2003-04-10
Börjar på samma grepp som Rundturen men går upp på utsidan av bullen. Slopen på sidan av bullen får användas. Nocomment.png
[[47. Roof groove, 6A+]] L5En Stjärna
Krimp,Slopers,Jug

Fredrik Bodin 2003-04-10
Start inne på kanten i grottan sedan gör man en sträckning ut till taket. Travers åt höger efter takkanten och därefter upp på den lodräta väggen. Nocomment.png
[[48. Ass Ninja, 7A+]] L3STvå stjärnor
Krimp,Slopers,Mantling

Fredrik Bodin 2004-03-28
Sittstart med händerna på den stora jugen, går sedan rakt upp. Comment.png
[[49. Kurtan, 6B]] L4UEn Stjärna
Mantling

Robin Persson
Frihäng under taket, mantling utan fotsteg. Nocomment.png
[[49. Push that fear, 6C]] L4En Stjärna
Mantling

Fredrik Bodin 2003-07-03
Börjar hängandes ute på spetsen, med ryggen mot stenen. Mantla med benen först så att du hamnar sittandes uppe på stenen. Comment.png
[[50. Dynan, 6A]] L3En Stjärna
Slopers,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-10
Start på den stora sluttande listen. Dyno med höger hand till kanten, sedan fortsätter man upp till kanten. Nocomment.png
[[53. ?, 5C]] L4S
Jam,Spricka

Christofer Björklund 2003-04-11
Börjar med sittstart. Jam upp i sprickan. Nocomment.png
[[54. ?, 6C]9 L3En Stjärna
Krimp,Dyno

Christofer Björklund 2003-04-11
Startar inne i grottan på en list, travers åt vänster dyno på slutet. Nocomment.png
[[55. ?, 6A]] L3SEn Stjärna
Krimp,Dyno

Christofer Björklund 2003-04-11
Sittstart, händerna på en list. Dyno upp till kanten, därefter mantling. Nocomment.png
[[56. Getto Blaster, 6B]] L1En Stjärna
Krimp

Dag Knutsson 2003-04-11
Börjar på listerna i grafittin, gå upp till kanten via en liten crimp. Comment.png
[[56. Getto Blaster variant, 6C]] L1VEn Stjärna
Krimp,Dyno

Fredrik Bodin 2003-04-11
Samma som ”Getto Blaster”, fast dyno från startlisterna upp till kanten. Nocomment.png
[[58. ?, 6A+]] L4En Stjärna
Krimp,Dyno

Magnus Kempe 2003-04-11
Börjar med vänster hand på list, höger på ett sidepull långt ner. Går sedan snett upp åt vänster till kanten. Nocomment.png
[[59. ?, 5A]] L5
Krimp,Slab

Björn Knutsson 2003-04-11
Lättare slabbproblem. Nocomment.png
[[60. Questionable Ethics, 6C+]] L4UTvå stjärnor
Krimp,Dyno

Dag Knutsson 2003-04-11
Börjar inne i hörnet på stora listen. Dyno upp till kanten och upp, inga fötter på stenen bakom. Nocomment.png
[[62. El edge Eldorado, 6A]] L3UTvå stjärnor
Slopers,Pinch,Aréte

Fredrik Bodin 2003-04-11
Fin arête klättring på sköna grepp. Inga fötter till vänster om sprickan. Nocomment.png
[[63. Trollhumor, 6A]] L3
Travers V->H

B.Knutsson/C. Björklund
Starta med bägge händerna i sprickan. Runda hörnet till H. Gå sedan rakt upp, snett åt H eller gör en liten travers åt H och sedan upp. Nocomment.png
[[64. Fysisk Panik, 6C]] L5UEn Stjärna
Dag Knutsson
Börjar med samma som rundturen fast utan fötter och fortsätter med armgång på Roof Groove och slutar på samma sätt som denne. Nocomment.png

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar