Dödlarsberget

Allmän information – Dödlarsberget

 

Hit åker man huvudsakligen för de lätta tradlederna. Klippans sammansättning gör att sprickorna har en lite annorlunda form och detta gör att lederna kan vara lite knepiga att säkra. Detta gäller fråmst de lite svårare lederna.

Det finns en östvägg och en sydvägg. Det är på sydväggen som klättringen sker. Totalt ca 100 leder.

 

Camping

Vindskydd finns på toppen av berget och det är även möjligt att tälta där. Tyvärr finns ingen möjlighet att hämta vatten, så det får man bära upp.

 

Vägbeskrivning

gps

För att länka ska fungera optimalt rekommenderar vi att du har Google Maps installerat.Tänk på att GPS endast tar dig till närmaste adress. Surfar du i webbläsaren tar GPS:en dig hela vägen, använder du maps kommer du till närmaste adress..
Google Maps AndroidGoogle Maps Iphone IOS.

OBS ny parking! Berget ligger i byn Riddarhällan, mellan Älvsbyn och Vidsel. Om du kommer från Älvsbyn, så passera byn Riddarhällan och sväng in andra avtagsvägen åt höger och sväng sedan direkt till vänster vid T-korsningen. (Sväng inte in på den gamla parkeringen) Efter c:a 500 meter kommer du fram till en tre-korsning. Ta till höger och följ vägen tills du kommer fram till en Y-korsing. Håll höger och kör c:a 400 meter fram till en liten sandgrop. Parkera här. Gå rakt söderut, uppför över hygget och sikta på trädkanten. Rödvita snitslar märker vägen från parkeringen upp till vindskyddet på toppen av klippan. Med tiden kommer det att förhoppningsvis bli en stig här.

 

Översikt och leder

För närvarande bara ett urval av de finaste lederna på klippan. Lägg till flera. En komplett förare finns att ladda ner som PDF på http://www.oulunkiipeilyseura.fi/kiipeilypaikat/doda/index.php

Om man följer stigen som leder till klippan så kommer du att hamna vid fikahyllan.

Dödlars2

1. Vänsterdelen  2. Svaplattan  3. Vita leden  4. Under fikahyllan  5. Fikaplattan

 

Fikaplattan

Seppuku, 7b+ Sport.png 11m
Anders Björken 1994
Bultad överhängande arete’.
Ironside, 6a Sport.png 11m
Rickard Strand, Roland Strömgren 1985
Väggklättring.
90-grader, 5c Sport.png En Stjärna11m
Rickard Strand 1979
Väggklättring över ett litet tak.
A-Side, 4b Sport.png En Stjärna13m
Rolf Romer 1985
Vindlande väggklättring.
Fikaplattan, 5- 13m
? 1980-talet?
Väggklättring upp till svaplattan. Där följs en spricka till toppen. Bultad stand.
Röde orm, 5b Sport.png En Stjärna13m
Gunnar Hägglund, L-G Johansson 1982
Svaklätting.
Strandpromenaden, 3+ Trad.png 11m
Rickard Strand, Tommy Nilsson, Gunnar Hägglund 1975
Brant start, sedan lättare. Startar vid en bultad stand.

 

 

 

Under fikahyllan

Petitatess, 6b Sport.png Två stjärnor20m
Kari Nikkumaa 1990
Flack väggklättring.
Pimpinella, 5c Sport.png Två stjärnor20m
Anders Björken 1992
Arete.
Tallkotten, 5+ Mix.png 20m
Rickard Strand, Lo Fischer 1988
Dieder och tak. En bult.
Trollstigen, 4 Trad.png 20m
Dieder.

 

Vita leden

Skorpionen, 6+ Trad.png 50m
Per Lundin 1993
Kosmiska leden, 5 Mix.png 50m
Hans Lindberg, Gunnar Hägglund 1978
Riddaren, 4- Mix.png En Stjärna50m
Rickard Strand, Gunnar Hägglund 1977
Vänsterlutande dieder upp till en hylla. Stand. Klättra sedan med dragning mot vänster alternativt avsluta med Jungfruns balkong.
Jungfruns balkong, 4- Trad.png 10m
Hans Lindberg ?
Fin och luftig utstegsvariant till Riddaren.
Vita Leden Orginal, 4 40m
Rickard Strand, Tommy Nilsson, Gunnar Hägglund 1975
Först följs en tydlig spricka upp till en hylla. Gör stand. Klättra sedan snett upp åt höger.
Vita Leden Direkt, 6- Mix.png En Stjärna40m
Rickard Strand, Tommy Nilsson 1975
Rakt upp där vita leden svänger vänster.
Vita Leden genom dödlarshålet, 4- Trad.png Tre stjärnor40m
Rickard Strand, Tommy Nilsson 1976
Följ Vita leden-sprickan och sväng sedan vänster in under ett tak. Klättra in i grottan och gör stand. Andra replängden går ut genom grottan på andra sidan och upp på väggen.

 

Svaplattan

Malin kom hem, 6b+ Sport.png En Stjärna20m
Kasper Kotake, Stefan Nilsson 1993
Startar från hyllan mitt på svaplattans högra sida.
Djävulens trottoar, 5 Mix.png Två stjärnor55m
Rickard Strand, Tommy Nilsson 1977
Startar mitt på svaplattan. Stand på hyllan på höger sida. Följ sedan sprickan till toppen.
Himlastegen, 6+ Mix.png Tre stjärnor55m
Hans Lindberg, Rickard Strand 1980
Klättra rakt upp där Djävulens trottoar traverserar åt höger. Pitonger och borrbultar på den övre halvan.
Sista färden, 8- Mix.png 55m
Kari Nikkumaa 1989
Tunn spricka till vänster om Himlastegen.
Stenansiktet Jr., 4 Trad.png 50m
Rickard Strand, Gunnar Hägglund 1976
Startar på höger sida av pelaren. Följ diedret till pelarens topp och gör stand där. Andra replängden går till vänster in i ett dieder. Ganska rolig om någon rensade bort all mossa.
Stenansiktet Sr., 5- Mix.png 50m
1 bultar, Tommy Nilsson, Gunnar Hägglund 1976
Startar på vänster sida av pelaren. Följ diedret till pelarens topp och gör stand där. Andra replängden går till höger in i ett dieder. Korsar Stenansiktet Jr.
The Nose, 6 Mix.png 30m
Magnus Johansson, Jan Fredriksson 1995
Startar som Stenansiktet Sr. för att sedan vika ut på pelaren. Slutar vid Stenansktets stand.

 

Vänsterdelen

Döende svanen, 7 Trad.png 50m
Kari Nikkumaa 1989
Spricka till vänster om Stenansiktet Sr.:s insteg.
Sympotatis, 7- Mix.png 25m
Kari Nikkumaa 1989
Peter pan, 6 Trad.png Tre stjärnor25m
Hans Lindberg, Rickard Strand 1981
Startar där Sympotatis slutar.
Sagoinversen, 5 Trad.png 55m
Hans Lindberg, Rickard Strand 1980
Det stora diedret som skiljer östväggen och sydväggen. Ser mossigt ut.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar