Dyviksudd Isklättring

Allmän information – Dyviksudd

Kalkylerad fisk Foto: Jonas Ahlman

500m lång ”klippa” uppdelad på fyra partier med ett 100-tal leder.

Denna klippa ligger utmed östra sidan av Dyviksuddsvägen, nästan allra längst ut på Tyresöhalvön. Den är uppdelad i fyra tämligen klart åtskilda delar med en sammanlagd längd av närmare 500 m. Höjden varierar mellan 10–20 m. Stora delar av väggarna inleds med ett överhäng av varierande storlek och antalet lätta leder begränsas därför till ett fåtal. Till dags dato finns här ett 100-tal leder. Dessutom finns några svåra artificiella leder. Klättringen är i huvudsak sprick- och kaminklättring i de lägre graderna (5 och 6) medan de svårare lederna ofta utnyttjar väggarna och överhängen mellan de stora formationerna. Tyvärr är det på grund av den täta snårskogen som växer under klippan svårt att lokalisera lederna från vägen. Lyckas man komma fram till klippan är det dock sällan några problem att hitta rätt led. Dyviksudd har på senare år blivit populärt framför allt bland de duktigare klippklättrarna. Mer än hälften av lederna är svårare än 6+. Dessa leder är till stor del borrbultssäkrade och därmed ofta välsäkrade. De numera klassiska turerna i sexaregistret har däremot sällan ens vanliga bultar och kräver att man kan lägga sina kilar väl för att bli rimligt säkrade.

350px-Dyvik_karta

Miljö

Väst, mestadels öppet för solen förutom Lord Hård-väggen som är skuggig och kall på vår och höst

Vägbeskrivning

gps

För att länka ska fungera optimalt rekommenderar vi att du har Google Maps installerat. Tänk på att GPS endast tar dig till närmaste adress. Surfar du i webbläsaren tar GPS:en dig hela vägen, använder du maps kommer du till närmaste adress..
Google Maps AndroidGoogle Maps Iphone IOS.

Som för Dödskalleberget. Klipporna ligger efter vägen, ett par hundra meter längre fram efter en vänsterkrök. En parkeringsficka finns vid klippans början. Parkera under inga omständigheter på mötesplatser eller privata platser. Den naturliga utgångspunkten är den lilla gräshyllan under den stora rödaktiga diedern ( Apokalyps ) ca 200 m efter vänsterkröken som avgränsar klippan åt v. En stig leder upp till denna hylla några m innan en skyltad mötesplats. Diedern är faktiskt synlig ända nere från vägen. Skisserna över klippan är ganska schematiska men bör ändå tjäna som en vägledning fram till klippan och klättringen.

Access

Verkar ständigt vara hotat av klätterförbud. Var diskreta och parkera endast på parkeringsplatsen nedanför klippan.

Leder

Dyvik_oversikt

Gibbon-partiet

Klippans norra ände börjar med ett stort överhäng. Sprickan genom detta är Gibbon.

Dyvik_a

 

1. 100 grader, -7 Trad.png 10m
Niklas Björnerstedt, Mikael Wegrelius-86
2. Zanzibar, 7+/8- Mix.png 15m
Daniel Bidner-86
2a. Zanzibar direkt, 7- Mix.png 5m
2 bultar, Johan Luhr, Niklas Björnerstedt-89
3. Gibbon, 6+ Trad.png 9m
Christer Åstrand-78
4. Club Piraya, 7/7+ Mix.png 7m
Eva Sehlin, Anders Lundahl-89
5. Taklagsöl, 7+ Mix.png 7m
1 bultar, Eva Sehlin, Anders Lundahl-89
6. Sir Mör, 8/8+ Mix.png 7m
2 bultar, Anders Lundahl-89
7. Gravitera mera, 7+ Mix.png 7m
1 bultar, Anders Lundahl-89
8. Eternell, 7+ Mix.png 6m
1 bultar, Anders Lundahl, Eva Sehlin -89
9. Längtan, 6 Trad.png 5m
Eva Sehlin, Anders Lundahl-89
10. Laybackhörnet, 6 8m
Christer Åstrand-79
11. American flyer, 6 Mix.png 15m
1 bultar, Ed Webster-91
12. Boren av obehag, 7+ 12m
4 bultar, Anders Lundahl, Eva Sehlin-89
13. Kult, 7+/8- Mix.png 13m
4 bultar, Anders Lundahl-89
14. Orion, 7- Mix.png 10m
1 bultar, Eva Sehlin, Anders Lundahl-89
15. Smearson et partners, 7+ 10m
2 bultar, Eva Sehlin, Anders Lundahl-89
16. Hörnet, 4+ Trad.png 12m
Okänd-??
17. Nageltrång, 6 Trad.png 6m
Christer Åstrand-78
18. Crankman, 7 8m
Anders Lundahl-89
19. Vänsterprassel, 6- Trad.png 12m
Daniel Bidner, Stefan Kallin -81
20. Maja, 6- Trad.png 12m
Torbjörn Berg, Kenth Lindström -74
21. Alpinisten, 6+ Trad.png 14m
Christer Åstrand-78
22. Fingerkroken, 6 Trad.png 14m
Christer Åstrand, Ulf Lagercrantz -78
Insteget är ca 5- för långa men betydligt svårare för korta
Sprickan th är fin variant grad 5.
23. Mina Kulor – din haka, 8 Mix.png 14m
2 bultar, Daniel Bidner-89
24. Finn din stil, 8-/8 Mix.png 14m
2 bultar, Johan Luhr, Daniel Bidner-89
25. Marillion, 8+ Mix.png 14m
2 bultar, Johan Luhr-91
Enl. gamla stockholmsföraren fanns 1996 några påbörjade projekt till höger om Marillion. Dom är kanske gjorda nu.

 

 

Kokoskorvs och Apocalyps-väggen

Dyvik_b

Kokoskorvs-väggen. Th om första partiet faller klippan tillbaka och blir både lägre och ointressantare tills berget efter en ravin (lämplig nedstigning) åter skjuter i höjden. Denna del, som är bergets högsta parti, är ca 50m lång med ett högt och brant svaparti i vänstra halvan.
26. Dyrbar Fritid, 6 27m
Lars Svadängs, Niklas Björnerstedt-83
27. Motorburen ungdom, 6+ 23m
Niklas Björnerstedt, Harald Brandt, Staffan Ericsson-88
28. Brutal konfekt, 7- 23m
Claes Jelinek-85/ Lars Svadängs, Claes Jelinek-86 Insteg
29. Tights, 6 22m
Lars Svadängs, Lars Cronlund, Mats Almlöf-85
30. Kokoskorven, 6+ Mix.png 23m
Lars Svadängs, Birger Hedlund-84
32. Sandinista, 7- Mix.png 20m
Daniel Bidner-86
32. Kamikaze, 6/6+ 20m
Daniel Bidner-84
33. Minos, 6+ 16m
Mårten Dahlström, Daniel Bidner-84
34. Just ask, 5- 20m
Harri Sporrevik repsolo -87
Här bryts väggen av en stor ränna men tornar upp sig igen efter 15m.
Apocalyps-väggen. Den tredje väggen är inte så hög men här ligger att antal extremt svåra turer men även en del mer mänskliga turer. Den mest kännetecknande formationen är den stora dieder där Apocalyps går.
35. Till en god vän, 5+ 25m
Gustav Schaffter, Harri Sporrevik-87
35a. Äpplekaka, 6 7m
Harri Sporrevik. -88
36. Bad, 4+ 10m
Mats Holmgren, Stefan Thunberg-87
37. Romans, 6+ Trad.png 10m
Anders Lundahl, -87
38. Redo, 7+ 15m
1 bultar, Anders Lundahl, Eva Selin-87
39. Reptilen, 8/8+ Mix.png 13m
4 bultar, Anders Lundahl, -88
40. Kosmos kid, 8/8+ 12m
5 b

40a. Zorro, 9- 12m
Johan Luhr -89? Videoicon.gif
40b. Räven, 8-/8 14m
Massih -11
41. Kilroy, 8+ Trad.png 12m
Anders Lundahl, Clean: Fredrik Rundqvist -85
41a. Kilroy direkt, 8+/9- Trad.png 12m
Johan Luhr -13
42. Apocalyps, 6+/7- 13m
Christer Åstrand-79
42a. Asers Hangel, 6+ 6m
Jacob Sjöstrand, Daniel Bidner -85
43. Apunkalypse, 6 10m
Daniel Bidner solo -87
44. Fingersprickan, 5 10m
45. Kök, 5+ 10m
Birger Hedlund solo -87
46. Mantelhooken, 6+ 10m
Choe Brooks, Jan Liljemark-80
47. Mirage, 6+ 7m
Daniel Bidner-84
Till h kommer en ravin ned, lämplig som nedstigningsväg.

ultar, Johan Luhr, Rikard Hedman-88 Videoicon.gif

No more heroes-väggen

Väggen börjar nästan genomgående med kraftiga överhäng, som gör det svårt att komma åt klättringen ovanför. Många av lederna här är mycket svåra framför allt i starten förbi överhänget. Ca 15m in på klippan finns den första tydliga linjen, Sly, en bred spricka som går upp mot ett överhäng. I väggen tv finns en vacker spricka i perfekt klippa som tunnar ut och försvinner ett par m under toppen. Detta är numera Navigare.

Dyviksudd herosDyviksudd heroes

48. Pa tidens brant, 7 17m
Anders Lundahl, Eva Selin -87
48a. P B Arkebuserad, 6- 4m
Daniel Bidner-87
49. Solkatt, 7+ 15m
Anders Lundahl, Eva Selin-87
50. Post Pinus, 8-/8 15m
Anders Lundahl-87
51. Dr Mabuses hämnd, 6+ 16m
Jan Liljemark, Rikard Hedman -82
52. Navigare, 7+ 15m
Anders Lundahl, Eva Selin-87
53. Sly, 3+ 10m
Eva Selin-87
54. Pavanne, 6 25m
Eva Selin-87
55. No more heroes, 6 25m
Jeremy Sheenan, Lars Svadängs, Jan Liljemark-82
56. Early warning, 7+/8- 25m
Anders Lundahl, Eva Selin-87
57. Kapten Luhr, 8+/9-
Johan Luhr-90
Nästa tydliga hörn, 10m th om No more heroes är leden Namnlös.
58. Pol, 7- 13m
Thomas Hansson, Gary Hansson -89
59. Pot, 7- 13m
Gary Hansson, Thomas Hansson-89
60. Besserwisser, 5 13m
Lars Svadängs, Birger Hedlund, Dan Engström-84
61. Rose Comple, 7 13m
Anders Lundahl, Eva Selin-87
62. Namnlös, 5? 10m
63. Monsieur Ballayr, 7+ 12m
2 bultar, Eva Selin, Anders Lundahl-87
64. A-ha, 7+ Mix.png 12m
Eva Selin, Anders Lundahl-87
65. Admiral Hornblower, 7+ Mix.png 7+/8-m
Anders Lundahl-87
66. Fingerkrossen, 7- 14m
Anders Lundahl, Eva Selin-81
Här tar en stor hylla vid som är smått strulig att ta sig upp på.
67. Gyllne tider, 7/7+
Rikard Hedman, Mattias Flodin, Johan Luhr-89
68. 1000 punx, A4 Aid.png 18m
Daniel Bidner-86
69. Sällskapsresan, 5- is 12m
En bit bakom utsteget på Sällskapsresan finns två korta leder:
70. Straffa stygga sopsäckar, 6+/7- 6m
Claes Jelinek, Birger Hedlund-85

71. Grädde på moset, 6- 5m
Dan Engström, Ingemar Gustafsson, Claes Jelinek-8

Nästa led ligger på väggen th om Sällskapsresan.
72. Död åt alla, 7+/8- 12m
Jacob Sjöstrand-85, Daniel Bidner-87
73. Tredje stenen från solen, A2 12m
Marco Kupiainen-95
74. Stentrick, 6- 13m
Lars Grankvist-85
75. Ingemars kamin, 6 13m
Ingemar Strandberg, Lars Cronlund -77?
76. Halvhård, A1+ 22m
Jonas Olsson, Daniel Bidner -87
77. Laser-Jesus, 7+ 17m
Daniel Bidner-89
77a. Bidrags-Jesus (min bäste vän), 6+/7- 17m
Daniel Bidner, Magnus Buhré -89
77b. Jesus i betong, 7 17m
Daniel Bidner, Magnus Buhré -89
78. Waves, 7 17m
Anders Lundahl, Eva Selin -87
79. Vi accelererar, 5? 17m
[[Stefan Bergström -7]]
80. Captain Cook, 7+/8- 20m
Eva Selin, Anders Lundahl -87
Överhängen blir nu bara större och större. Fram till den imponerande väggen som avslutar berget är överhängen så stora att enbart artificiella leder finns. Ett par fina leder finns dock för dem som orkar fira till läppen av överhänget och starta därifrån.
81. Napalm sticks to kids, A2 20m
Daniel Bidner -87

Sprickan bredvid har också gjorts men inte rapporterats

82. Hjärndöd, A2+ 20m
Daniel Bidner -87
82a. Festen har börjat, 8/8+ 20m
Johan Luhr -91
83. Jag är död, A2 20m
Jonas Olsson -87
84. Bladerunner, A2+/M10 R/X 9m
Kalle Persson [[-82]FaMix=[Erik Massih]] -10 Videoicon.gif
84a. Qvinna av i dag, 6+ 18m
Niklas Björnerstedt, Daniel Bidner -89
84b. Fet front, 6 18m
Jan Liliemark, Lars Svadängs -83
85. A bunch of angels and some other shit, A1+ Aid.png 10m
Bertil Holmberg, Sven Blom, Kalle Persson -82

Lord Hård-väggen

Bergets mest imponerande vägg. Här ligger ett antal extremt svåra turer samt några lite mänskligare.

500px-Dyvik_e

86. Vänsterprasslaren, A2+ 12m
Christer Jansson -95
87. Kalkylerad fisk, 7+/8- 23m
Thomas Heide, Sven Blom -82, FF: Anders Lundahl -85
Johan Luhr har gjort två varianter på Kalkylerad fisk. Enbart den vänstra resp enbart den högra sprickan. Båda av grad 8 men något krystade.
88. Guillou låter sektledaren piska kvinna i TV/Inga vargar jagar mig, A3/fri 8 20m
Per Julius -88
Friklättrad 2007 av S. Wulf
89. Fly and die, A3+ 20m
Mikael Sribhadung -88
90. Freedonia, 8-/8 20m
Anders Lundahl -86
91. Fantasia, 8 20m
Johan Luhr, Rikard Hedman -88
91a. Ut i det fria, 8-/8 20m
Johan Luhr -90
92. Lord Hård, 8-/8 20m
Kalle Persson -82 FF: Anders Lundahl -84
Variant på Mamma Mia, 7+/8- Trad.png
Erik Massih -08
Start i Mamma mia in i Lord Hård undviker chippade passagen
93. Mamma mia, 8 17m
Eva Selin, Anders Lundahl -86
94. Goddag yxskaft, 7+/8- 16m
Sven Blom, Yvonne Svensson -82 FF: Eva Selin, Anders Lundahl -84
95. 99 ballonger, 8-/8 16m
Harri Sporrevik -90 FF: Johan Luhr -92
96. Med kritpåsen i bakluckan, 8- ~18m
Johan Luhr, Thomas Hansson -89
96a. Utan pardon, 8- 8m
Johan Luhr, Thomas Hansson -89
97. Presstopp, 7- 18m
Birger Hedlund, Rikard Hedman -84
98. Orgier på personaltoaletten, 6+ 15m
Claes Jelinek, Dan Engström -83
99. Skola – arbete – död, 7/7+ 8m
Daniel Bidner, Niklas Björnerstedt -89
100. Snutslakt, 6 6m
Daniel Bidner, Magnus Buhré -86

Graffiti-väggen

Fortsätter man 70m i Lord Hård-väggens förlängning dyker ytterligare en liten vägg upp. Väggen ligger öppet och fint och fångar solen lite tidigare än huvudklipporna. Av någon outgrundlig anledning har någon sprayat diverse klotter på botten av väggen. Diverse möjligheter till korta leder och boulderproblem finns för den hugade. Två problem finns ca 15m tv om Prima materia: Humle, 7 (B) (Johan Luhr -89), som följer en spricka och Dumle, 7 (B) (Johan Luhr -89), alldeles th.

101. Ofantligt kort, 7-/7 6m
Niklas Björnerstedt, Johan Luhr -89 102. Prima materia, 7+ 8m
Lars Grankvist, Niklas Björnerstedt -88
103. Oanad publik, 7 7m
Niklas Björnerstedt, Per Normark, Staffan Ericsson -89
Några m th om Oanad publik finns ytterligare ett boulderproblem, Som i en ask, 7+/8- (B) (Johan Luhr -89). Tunn listklättring i början.

Lilla Dyviksväggen

Klipparti inne i skogen, ca 50m th om Lord Hård-väggen längs vägen. Den tydligaste formationen är diedern där Crank, catch or disappear går.

104. Imse vimse spindel, 6- 13m
Harri Sporrevik, Anna Groth -90
Little Britain, 7+ (E4 6a) Två stjärnor13m
Jonas Paulsson-08 Videoicon.gif
Den vackra arêten alldeles t v om ”Crank, catch or disappear”. Sololed eller hög boulder med klassikerpotential.
105. Crank, catch or disappear, 7- 13m
Harri Sporrevik -90
106. Avskaffa paragraf fetma, 6+ 14m
Harri Sporrevik -90
107. Djungelboken, 6- 15m
Harri Sporrevik, Anna Groth -90

108. Faxa mig en yuppienalle, 6+ 11m
Harri Sporrevik -90
109. U2, 6-/6 8m
Ulrica Edholm, Ulrika Tiegs -90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar