Långa sträckningar. Två av sprängborrhålen ingår fn (2013) dock ej det första. Kan vara lite svårt att hitta de blinda hookarna över kanterna.