!OBS Den här feeden visar endast de 20 senaste klätterförbuden. För att se alla förbud måste du besöka Svenska klätterförbundets accessdatabas

RSS Totalt klätterförbud

 • Smålinden mars 20, 2016
  Markägaren önskar att ingen klättrar på hans mark detta efter att Klättrare upprepade gånger har parkerat felaktigt, gått på felaktiga stigar till klipporna, klättrat på någons tomt där hus står nära. Bohusläns klätterklubb arbetar aktivt med att lösa situationen. Vänligen … Läs mer →
  jonas
 • Vittingsberget (Småländska höglandet) maj 6, 2014
  Uppdaterat 2015-01-22. Totalt klätterstopp på Vittingsberget till vidare.
  Accessdatabasen
 • Björkfors februari 7, 2013
  Björkfors ligger i Valö naturreservat sydost om Rimforsa och här brukar det bildas is vintertid. Enligt reservatsföreskrifterna (som beslutades 2006) så är klättring i reservatet förbjudet. Reservatets föreskrifter hittar du på Östergötlands länsstyrelses hemsida.
  jonas
 • Brodalen/Domareken juni 25, 2012
  Det här är den klippa som ligger intill vägen mot Härnäset, i bostadsområdet i Brodalen. Klippan har än så länge inga leder. För att inte störa de boende på andra sidan vägen så rekommenderar Bohusläns klätterklubb att man inte klättrar … Läs mer →
  jonas
 • Järnklätt maj 19, 2011
  Totalt klätterförbud råder. Området beskrivs i ”Klättring i Göteborg med omnejd” med vag information om klätterförbudet. Det är alltså inte tillåtet att klättra här.
  jonas
 • Djurmoklack, Djurmo juni 7, 2010
  Vid Djurmoklack klättrar vi inte. Enligt reservatsreglerna är det tillåtet att klättra tiden 1 augusti till 14 mars. Dalarnas klätterklubb avråder starkt från klättring på klacken även de tider då det är tillåtet. Klippan är lös och det finns stora … Läs mer →
  admin
 • Bispbergs Klack, Säter juni 7, 2010
  Totalt klätterförbud råder på Bispbergs Klack. Framställan om ändring av reservatsregler har avslagits.
  admin
 • Torstorp juni 7, 2010
  Området är klassat som en nyckelbiotop och skall lämnas orört.
  admin
 • Kummelberget, Tunaberg juni 7, 2010
  Se nedanstående förklarande citat ur ett av Länsstyrelsens beslut: ”Flera föreningar, bl.a Naturskyddsföreningen Södra Sörmland och Föreningen Sörmlands Ornitologer, föreslår att fågelskyddet på Kummelberget utökas att gälla hela året. Enligt uppgifter från Tunabergs Klätter- och Högfjällsklubb klättras det aldrig på … Läs mer →
  admin
 • Valön juni 7, 2010
  På Valön i Bohuslän häckar det berguv. Valön är ett naturreservat där det inte finns några etablerade leder och klippan finns inte med i Bohusföraren. Klippan är den mest synliga, stora väggen som dyker upp på vänster sida när man … Läs mer →
  admin
 • Ålgårda juni 7, 2010
  På grund av häckande fågel så är det klätterförbud (enligt lag) på Ålgårda till och med 15 augusti. Det råder dock frivilligt klätterstopp hela året på grund av tidigare konflikter med markägaren. Ny kontaktperson som kan ta kontakt med markägaren sökes. Läs mer →
  admin
 • Tunnelutloppet juni 7, 2010
  Det råder totalt klätterförbud vid klippan och alla bultar och ankare har tagits bort.
  admin
 • Larsbo kalk juni 7, 2010
  Larsbo kalk är ett aktivt kalkbrott där det på många av väggarna bildas is på vintrarna. Företaget som driver verksamheten motsätter sig emellertid klättring här. Här råder alltså tillsvidare totalt klätterförbud.
  admin
 • Kvärk juni 7, 2010
  Här har det varit klätterförbud sedan januari 2000, då området där Kvärklippan ligger blev nationalpark. På grund av den ökade trafiken av klättrare på klippan, har nu länsstyrelsen fått upp ögonen för verksamheten. Eftersom de ser ett problem i att … Läs mer →
  admin
 • Erstaviksklippan juni 7, 2010
  Vid Erstaviksklippan är det för närvarande klätterförbud. Detta på grund av att klippan numer ligger på privat tomt. Husen är nybyggda.
  admin
 • Torp juni 7, 2010
  Torp som ligger i Uknadalen i Småland är stängt för klättring året om pga fågelskydd.
  admin
 • Klippet juni 7, 2010
  Klippet är beläget vid Billingehus i Skövde. I förlängningen av Lejonskogen, från Billingehus, ligger Klippet. Det är klippan längst norrut från Billingehus innan Lerdalavägen. Med andra ord avses inte de lösa väggarna utmed Lerdalavägen i serpentinsvängarna. Ett par gamla (igenväxta) … Läs mer →
  admin
 • Grottberget juni 7, 2010
  1996 blev området kring Grottberget naturreservat och kommunen införde därmed klätterförbud.
  admin
 • Uppsala slott juni 7, 2010
  Inom slottsområdet för Uppsala slott har det tidigare bedrivits bouldering på en murad vägg till fängelsehålor/katakomber. Sedan början av 1990-talet råder här klätterförbud.
  admin
 • Dannemora gruva juni 7, 2010
  Vid Dannemora gruva har det tidigare klättrats med särskilt tillstånd av gruvförvaltaren. Gruvförvaltarens inställning är idag att denne inte önskar allmän klättring i området. Här råder alltså klätterförbud så länge gruvförvaltaren inte beviljar annat.
  admin