AspenStaintepavagenochsakra

Text: Detta är en föredetta led som ej ska klättras längre. Bultarna finns ej kvar.

Ledens historia: Leden sattes upp våren 2011. Då leden endast är en meter ifrån vägen stod flera personer på vägen och säkrade. Därför togs bultarna bort, för att undvika accessproblem med de närboende.

Grad: 5b