Den branta sprickan direkt till höger om Dagissnuten. Helt ok, lättare än dagissnuten. Namn, November rain.

Grad m4.

Förstabestigare: Edvin Mellegård & Gustav Hjelmare.