För boulderproblem är kvalitéten på landningen betygsatt på en sjugradig skala enligt:

1. OK utan padda
2. Underbar
3.Bra
4. Godkänd
5.Inte så bra
6.Skada garanterad
7.Du dör om du faller