!OBS Den här feeden visar endast de 20 senaste klätterförbuden. För att se alla förbud måste du besöka Svenska klätterförbundets accessdatabas

RSS Delvis klätterförbud

 • Älvbroklippan maj 29, 2017
  Häckande fågel vid lederna Sol & vår och Vårdshusgästens hämnd. Klättra inte dessa och angränsande leder så länge häckningen pågår.
  Accessdatabasen
 • Garberg maj 25, 2017
  Det finns häckande fågel på klippan och klätterstopp råder under häckningen.
  Accessdatabasen
 • Kvarneberget april 10, 2017
  Fågelskydd Kvarneberget På grund av häckande pilgrimsfalk är det klätterstopp på väggen som stupar ned i sjön bortanför Stora väggen i perioden 1 mars till 15 juli 2017 (det är inte etablerat leder där). Bohusläns Klätterklubb önskar inte heller att … Läs mer →
  Accessdatabasen
 • Töllsjö maj 23, 2016
  Häckande fågel. Undvik klättring fram till mitten av Juni.
  Accessdatabasen
 • Frösöberget maj 12, 2016
  Fågel häckar på Frösöberget. Klättra inte i närheten av fågelns bo. Mer information om klätterstoppet finns på skyltar vid berget så länge häckningen varar. Om häckningen går som planerat går det bra att börja klättra på de avstängda områdena i … Läs mer →
  Accessdatabasen
 • Rösås maj 3, 2016
  För att skydda känslig flora och fauna vid Rösås så är berget stängt för klättring mellan 1 april och 1 augusti. Höga Kustens klätterklubb har efter samtal med Länsstyrelsen Västernorrland och kommunbiologen för Örnsköldsviks kommun kommit fram att följande kommer att … Läs mer →
  jonas
 • Gubben i berget maj 25, 2015
  Korp häckar vid gubben i berget. I överenskommelse med lokala ornitologerna införs ett årlig klätterförbud fram till 15-20 maj.
  Accessdatabasen
 • Sibräcka maj 25, 2015
  Korpar häckar årligen i det stora diedret till höger om Solaris. Ingen klättring i närheten (leder vänster om Erik o Erik) av fåglarna före början av juni. Bultning vid klippan är förbehållet bultkommittén i Kvibergs klätterklubb.
  Accessdatabasen
 • Kåhög maj 25, 2015
  Parkera vid pendelparkeringen på andra sidan Säveån ett par hundra meter från klippan. Parkera inte på Byvägen som vissa guideböcker anger. Korpar häckar årligen i vid gamla sektorn och därför ska klättring undvikas till början av juni. Det är OK … Läs mer →
  Accessdatabasen
 • Korpberget Rimforsa april 24, 2015
  Tidsbegränsat klätterstopp på grund av häckande fågel. Visa hänsyn till häckande fågel på platsen genom att inte klättra under häckningsperioden 1 februari – 15 augusti. Det tidsbegränsade klätterstoppet gäller tillsvidare. Notera att rekommendationen inte begränsar klättring på Påskklippan.
  Accessdatabasen
 • Korpberget Tynn mars 13, 2015
  Häckande korp vid Korpberget. Ingen klättring under häckningsperioden. Länsstyrelsen har beslutat efter samråd med Smålands Klätterförbund, Västerviks Klätterklubb, Tjust ornitologiska och Tjust Naturskyddsförening att stänga Korpberget i Tynn för klättring tiden 15 februari till 31 juli 2015 på grund av häckande … Läs mer →
  Accessdatabasen
 • Ny accessinfo om Predikstolen/Tansvägga juni 2, 2014
  Predikstolen Inga restriktioner mot klättring på Predikstolen. Vi kan klättra enligt gällande regler på Predikstolen. Tänk dock på att visa extra hänsyn till korpen som häckar på den vanliga platsen vid kanten till sportväggen. Tansvägga Det är förbjudet att klättra … Läs mer →
  Accessdatabasen
 • Ulorna och Norra Ulorna maj 14, 2014
  Störningskänsligt djurliv på Ulorna och Norra Ulorna, klättring ska undvikas till och med 2015-07-15. Norra Ulorna är klippan vid vattnet ca 300 meter norr om Ulorna, bortanför den stora väggen som stupar ner i fjorden. Parkera vid hamnen. Vad är … Läs mer →
  Accessdatabasen
 • Soffabacken november 8, 2012
  Allmänt: Den 28 juni 2012 togs beslut om bildandet av naturreservatet Klöva hallar, i vilken klätterområdet Soffabacken ligger. Enligt skötselplanen är klättringen i området belagd med restriktioner för att värna om de höga natur- och geologiska värden i området och … Läs mer →
  jonas
 • Evensröd april 2, 2012
  Klättring ska undvikas till och med 2014-07-15 på grund av störningskänsligt djurliv, enligt frivilligt klätterstopp. Vad är ett frivilligt klätterstopp? Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen … Läs mer →
  jonas
 • Träleberget augusti 22, 2011
  På Träleberget ska klättring undvikas till och med 2017-07-15 på grund av störningskänsligt djurliv. Detta enligt frivilligt klätterstopp. Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra … Läs mer →
  jonas
 • Hakered maj 19, 2011
  Känsligt accessläge. Tänk på att klippans historia är känslig samt att det är en fornborg ovanpå klippan. Var ytterst varsamma med toppen. Det är förbjudet enligt lag att sätta upp fler bultar. Visa hänsyn vid klättring här och parkera nere vid … Läs mer →
  jonas
 • Klövberget Tyresö juni 7, 2010
  Vid Klövberget på Tyresö vill den nye tomtägaren helst att vi inte klättrar alls. Vi har emellertid rätt att klättra på de delar av berget som inte ligger på tomten. Respektera dock att alla leder till vänster om leden Skamvrån och som startar från backen, ligger på tomten. Läs mer →
  admin
 • Solvik juni 7, 2010
  Observera: klättring inte är tillåten i Solvik under älgjakten. Klippan är stängd under häckningsperioden 15/3 – 1/6.
  admin
 • Uggelberget juni 7, 2010
  Totalt klätterförbud råder under perioden 1 feb-15 aug på grund av fågelskydd. Under den här perioden är det förbjudet att ens närma sig berget, annars störs fåglarnas häckning. Om detta inte respekteras löper Uggelberget risk att bli ett fågelskyddsområde, vilket … Läs mer →
  admin