Balansig väggklättring när den är som bäst. Avslutas överraskande kraftfullt. Svårt hela vägen och värre ju högre man kommer. Mix.