Balansartad väggklättring med kraftfull inledning. Mycket fin och engagerande. Utan tvekan svår. Mix.

Trots bultarna är leden en aning nervkittlande. Det skall dock påpekas att dessa placerats efter förstabestigningen -94 som alltså gjordes clean! Hatten av.